fbpx

Admitere jandarmerie | admitere la scoala de jandarmi

Cauti informatii despre admitere in jandarmerie in 2020? 

Ai ajuns unde trebuie. Citeste acest articole si vei afla tot ce trebuie sa stii despre admitere la  jandarmi. Poti chiar sa faci teste online cu subiectele date la jandarmerie (admitere) in anii anteriori. Vei avea raspunsurile pe loc, multe din ele cu explicatii detaliate. 

Admitere Jandarmerie 2020 | Subofiteri de jandarmi

In Romania sunt trei institutii de invatamant care organizeaza admitere in jandarmerie: 

 1. Academia de Politie Bucuresti – absolventii primesc grad de ofiter. Mai multe informatii aici
 2. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni. Mai multe detalii aveti aici.
 3.  Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani. Mai multe informatii despre unitatea de invatamant aveti aici

In aceasta pagina ne vom concentra pe ultimele doua institutii de invatamant ale jandarmeriei. Aveti aici brosura de admitere pentru 2020.

Dupa sustinerea concursului de admitere in jandarmerie, perioada de scolarizare in cele doua scoli militare de subofiteri de jandarmi este de un an de zile.  La sfarsitul acesteia, absolventii primesc gradul de subofiter (sergent major) in arma jandarmerie. 

Subiectele de admitere date la scolile de subofiteri de jandarmerie sunt spre finalul acestei pagini. Acestea sunt in format de test online. Parcurgeti testul online si veti primi rezultatele, precum si raspunsurile corecte si incorecte, impreuna cu explicatiile aferente, dupa finalizarea testului. 

Continutul dosarului de inscriere in jandarmerie la Falticeni sau Dragasani se afla aici.

PROBE ELIMINATORII

 1. Vizita medicala 
 2. Testarea psihologica. Daca vrei sa te familiarizezi cu testarea psihologica, poti accesa pagina noastra speciala cu teste psihologice online
 3. Proba sportiva. Aici aveti documentul oficial care reglementeaza proba sportiva. Aici puteti vizualiza traseul pentru proba sportiva la admiterea in MAI (politie si jandarmerie).

PROBA SCRISA

 

A. Limba romana (fonetica, vocabular, ortografie si punctuatie, gramatica – morfologie si sintaxa)

B. O limba straina la alegere din limbile engleza si franceza. 

Programa de admitere la Scoala de Subofiteri de Jandarmi Falticeni pentru proba de limba romana:

  1. VOCABULAR:
   • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
   • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
   • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
   • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
   • Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
   • Cuvintele polisemantice.
   • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
  2. FONETICĂ
   • Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
   • Despărţirea cuvintelor în silabe.
   • Folosirea corectă a accentului în limba română.
  3. ORTOGRAFIE si PUNCTUATIE
   • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.
   • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.
  4. MORFOLOGIE
   • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
   • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
   • Părţi de vorbire neflexibile. Clasificare: adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie. Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
  5. SINTAXA
   • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
   • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
   • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
   • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza.
   • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
   • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
   • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • Complementul. Complementul circumstanţial (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițional, concesiv, consecutiv). Complementul necircumstanţial (direct, indirect, de agent).
   • Propoziţia subordonata completiva directa. Propoziţia subordonata completiva indirecta.
   • Propozitiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop.
   • Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive si consecutive.
   • Expansiunea si contragerea.
   • Acordul.

Bibliografia care acopera tematica de admitere este formata din: 

 • DOOM (Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române) din 2005, ediţia a-II-a.
 • Toate manualele aprobate de Ministerul Invatamantului, valabile in anul scolar 2019 – 2020. Mai multe informatii gasiti aici

Din aceasta bibliografie se fac subiectele de admitere in scoala de subofiteri de jandarmi Falticeni.

 

Programa de admitere la Scoala de Subofiteri de Jandarmi Falticeni pentru proba de limba engleza:

 1. VOCABULAR /  LEXIC
  • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime
  • Colocaţii
  • Polisemia
 2. MORFOLOGIA
  • SUBSTANTIVUL
   • Pluralul substantinvelor
   • Substantive defective de număr
   • Cazul substantivelor
  • ADJECTIVUL
   • Tipuri si grade de comparaţie
   • Comparaţia neregulată
   • Funcţiile sintactice ale adjectivului
  • VERBUL
   • Timpurile verbale
   • Subjonctivul
   • Verbe modale
   • Infinitivul/participiul/gerunziul
   • Diateza activă/diateza pasivă
  • ADVERBUL – tipuri si grade de comparatie
  • CUVINTE DE LEGĂTURĂ
   • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni
  • ARTICOLUL
   • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune
  • PRONUMELE – Tipuri de pronume
  • NUMERALUL – tiplogie
 3. SINTAXA
  • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
  • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
  • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
  • Corespondenţa timpurilor (future-in-the-past).
  • Vorbirea directă/indirectă.
  • Acordul.
  • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
  • Inversiunea.
  • Construcţii emfatice;
  • Construcţii cu it şi there.

Programa de admitere la Scoala de Subofiteri de Jandarmerie Falticeni pentru proba de limba franceza:

 1. VOCABULAR / LEXIC
  • Cuvinte şi expresii sinonime antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime
 2. MORFOLOGIA
  • SUBSTANTIVUL – gen, număr, cazuri
  • ADJECTIVUL
   1. Acordul adjectivului calificativ
   2. Gradele de comparaţie
   3. Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
  • VERBUL
   • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut)
   • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
   • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
   • „Si” condiţional; „Si” dubitativ
   • Concordanţa la indicativ
   • Stilul direct/indirect
  • ADVERBUL
   • Tipuri, grade de comparaţie
  • CUVINTE DE LEGĂTURĂ
   • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale
   • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale
  • ARTICOLUL
   • Hotărât, nehotărât, partitiv
   • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”
  • PRONUMELE
   • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, „en”, „y”
   • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
  • NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
 3. SINTAXA
  • Subordonata completivă directă
  • Subordonata relativă
  • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop
  • Subordonatele concesivă şi consecutivă
  • Fraza interogativă directă şi indirectă
  • Fraza afirmativă / negativă
  • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei)

Inscrierea candidatilor la admitere in jandarmerie: Cererile de înscriere se depun la unitățile de recrutare până la data de 15 noiembrie 2019.

Perioada examenelor de admitere: 10 ianuarie – 23 ianuarie 2020

Recrutarea candidaţilor pentru admitere la arma jandarmi se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Jandarmeriei Române.

 

Iata lista tuturor inspectoratelor judetene de jandarmi unde puteti depune cererile de inscriere:

 

I.J.J. Alba
I.J.J. Arad
I.J.J. Argeş
I.J.J. Bacău
I.J.J. Bihor
I.J.J. Bistriţa Năsăd
I.J.J. Botoşani
I.J.J. Braşov
I.J.J. Brăila
I.J.J. Caraş-Severin
I.J.J. Călăraşi
I.J.J. Cluj
I.J.J. Constanţa
I.J.J. Covasna
I.J.J. Dâmboviţa
I.J.J. Dolj
I.J.J. Ialomiţa
I.J.J. Iaşi
I.J.J. Ilfov
I.J.J. Galaţi
I.J.J. Giurgiu
I.J.J. Gorj
I.J.J. Harghita
I.J.J. Hunedoara
I.J.J. Maramureş
I.J.J. Mehedinţi
I.J.J. Mureş
I.J.J. Neamţ
I.J.J. Olt
I.J.J Prahova
I.J.J. Satu Mare
I.J.J. Sălaj
I.J.J. Sibiu
I.J.J. Suceava
I.J.J. Teleorman
I.J.J. Timiş
I.J.J. Tulcea
I.J.J. Vaslui
I.J.J. Vâlcea
I.J.J. Vrancea

Admitere jandarmerie 2020 Falticeni

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni organizeaza admiterea in anii 2019 si 2020 in urmatorii parametri:

Duarata studiilor: 1 an

Gradul obtinut la absolvire: serget (subofiter)

Numar de locuri: 170 de locuri locuri alocate pentru admiterea in jandarmerie din care:

 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române
 • 5 locuri alocate IGAv
 • 15 locuri alocate SIE

Adresa Scolii de Subofiteri de Jandarmi Falticeni:

 • Strada Armatei nr. 1-3, Falticeni, Judetul Suceava.
 • Telefon: 0230 541660
 • Email: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro
 • Website: www.jandarmeriafalticeni.ro

Admitere jandarmerie 2020 Dragasani

Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani. este una dintre cele doua institutii de invatamant din Romania care pregatesc subofiteri de jandarmi. 

Aflata in judetul Valcea,  Școala Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani are o istorie lunga, fiind infiintata in anul 1938, iar din anul 2000 functioneaza in noul sediu. 

Aceasta organizeaza admiterea in anii 2019 si 2020 in urmatorii parametri:

Duarata studiilor: 1 an

Gradul obtinut la absolvire: sergent (subofiter)

Numar de locuri: 190 de locuri (3 locuri pentru cetățeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

In timpul scolarizarii, in functie de rezultatele la testele de selectie, se va face repartizarea astfel:

 • 150 locuri  pentru Jandarmeria Română;
 • 35 locuri pentru SIE;
 • 5 locuri pentru IGAv.

Adresa Scolii de Subofiteri de Jandarmi Dragasani:

 • Strada I.C. Brătianu, nr. 25, Dragasani, judetul Valcea
 • Telefon: 0250-811-471 / 0250-810-552
 • Email: contact@scoaladragasani.ro
 • Website: www.scoaladragasani.ro

Subiecte de admitere in jandarmerie date in anii anteriori | limba romana

Vrei sa stii ce subiecte de admitere la jandarmerie s-au dat la gramatica (limba romana) la scolile militare de subofiteri de jandarmi in anii anteriori?

Ai ajuns exact unde trebuie. Mai jos ai testele de gramatica limba romana date la admiterea la scolile de subofiteri de jandarmi din subordinea jandarmeriei din orasele Falticeni, judetul Suceava si Dragasani, judetul Valcea.

Subiectele de admitere in jandarmerie (subofiteri) vor fi puse pe rand, in functie de resursele pe care le avem la dispozitie. In final, vom avea toate subiectele de admitere la jandarmi date pana acum in cele doua institutii de invatamant.

Subiectele de admitere la jandarmi sunt sub forma de teste online, cu urmatoarele beneficii pentru tine:
 • sunt gratuite;
 • sunt interactive, deci  interesant de parcurs;
 • le poti face oriunde, fie ca esti acasa, la job, pe drum (dar nu esti tu soferul); ai nevoie doar de o conexiune la internet;
 • le poti face de pe desktop, laptob, tableta, telefon;
 • ordinea intrebarilor si a variantelor de raspuns difera de la o sesiune de testare la alta, astfel ca poti parcurge oricare subiecte de admitere la jandarmi de cat ori vrei, fara sa simti ca parcurgi acelasi test de doua ori;
 • dureaza putin (timpul maxim setat este de 2 ore, la fel ca in conditiile de examen, dar tu poti raspunde mult mai rapid la intrebari);
 • ai rezultatele imediat ce ai incheiat testul, vei sti exact unde ai gresit;
 • mai jos ai posibilitatea sa te inscrii la nesletterul nostru special pentru admiterea in MAI astfel incat sa te putem tine la curent cu toate noutatile despre admiterea in MAI (politie Campina, Cluj, Jandarmerie Falticeni si Dragasani)
 • este nevoie sa ai cont pe siteul nostru (DezvoltaCariera.ro) si sa fii logat; daca nu esti logat, poti folosi caseta de mai jos pentru a o face, iar daca nu ai cont, tot in aceeasi caseta iti poti crea un cont nou;
 • in curand vor fi disponibile si motivatia raspunsului, astfel incat iti testezi sunostintele pentru admiterea in jandarmerie, dar vei si invata chestiuni de gramatica, fonetica, vocabular, morfologie si sintaxa limbii romane.
Subiectele de admitere la scolile de subofiteri de jandarmi din anii anteriori

Mai jos ai lista cu toate subiectele date la concursurile de admitere la jandarmi de-a lungul timpului. Subiectele de admitere la jandarmerie sunt sub forma de grile online, cu rezultat si raspuns pe loc, la finalul acestuia. Multe din intrebari au, pe langa raspunsurile corecte si explicatii. In acest fel nu doar te testezi, dar si inveti din greselile tale. Totul ca tu sa fii mai bine pregatit/a la examenul de admitere in la scoala de subofiteri de jandarmi.

Poti parcurge grilele de admitere ori de cate ori vrei, iar daca vrei sa te antrenezi pentru examen, atunci vei avea in curand si aceasta posibilitate. 

Subiecte / grile admitere jandarmi din anii anteriori

 1. Subiecte admitere jandarmi 2020 | Falticeni – limba romana
 2. Subiecte admitere jandarmi 2020 | Falticeni – limba engleza
 3. Subiecte admitere jandarmerie 2018 | Falticeni – limba romana

Vom posta constant si alte teste online cu grile de admitere la jandarmi. Ca sa fii primul / prima care afla, hai sa pastram legatura astfel:

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi cele mai noi informatii cu privire la materialele si informatiile de admitere disponibile.

 
Mult succes la admiterea in jandarmerie in 2020!