fbpx
FONETICA
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
SINTAXA
ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE
RECAPITULĂRI FINALE
Subiecte de admitere date la poliție, jandarmi, drept în anii anteriori | grile gramatică limba română

Grupuri vocalice: diftong, triftong, hiat

Diftongul

DIFTONGUL = grup de două sunete, o vocală și o semivocală, pronunțate în aceeași silabă


Diftongul poate fi:

 1. Ascendent (semivocală  – vocală):
  • iar , copiii, propriii (angajați)

 1. Descendent (vocală – semivocală):
  • hai, copii, munții, eu fugii
 • Mi-a zis adevărul. (i-a este un diftong pentru că cele două sunete fac parte din aceeași silabă)

 • În cuvântul el pronunțat [i e l] ie este diftong.

 • În cuvântul ceas pronunțat [č a s] nu este niciun diftong (grupul ce transcrie un singur sunet).

 • În cuvântul chei pronunțat [k’e i] ei este diftong, pentru că e este accentuat.

Triftongul

TRIFTONGUL = grup de trei sunete, o vocală și două semivocale, pronunțate în aceeași silabă.

 • creioane:  cre-ioa-ne
 • leoiacă:  le-oai-că
 • Mi-au zis adevărul. (i-au este un triftong  pentru că cele două sunete fac parte din aceeași silabă)

 • În cuvântul ștergeau  pronunțat [ș t e r ğ a u] nu este niciun triftong, este diftongul au (grupul ge transcrie un singur sunet).

 • În cuvântul dumneaei:  [dum-nĕa-ĭeĭ]- iei este triftong (după pronunție).

Hiatul

HIATUL = grup de două vocale alăturate, aflate în silabe diferite.

 • hiat:  hi-at
 • poem:  po-em

În cuvântul  po-ia-nă o-i nu formează un hiat deoarece i este semivocală, iar hiatul este format doar din vocale.

error: Alert: Conținut protejat !!