fbpx
FONETICA
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
SINTAXA
ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE
RECAPITULĂRI FINALE
Subiecte de admitere date la poliție, jandarmi, drept în anii anteriori | grile gramatică limba română

Accentul. Cacofonia. Particularități fonetice

Accentul

https://vimeo.com/648092244

În limba română, accentul este liber.

Tipuri de accentuare

În funcție de poziția în cuvânt a silabei accentuate, se poate vorbi despre ACCENTUARE pe:

 • bas-ma
 • ca-rac-ter;
 • pă-du-re
 • ța-ra
 • con-tri-bu-ie
 • gi-ne-re
 • chel-ne-ri-ță
 • ge-me-ne-le

no-uă-spre-ze-ce

Observații! (conform DOOM 2)

Substantivele provenite din infinitive lungi ale verbelor în –ea trebuie accentuate pe sufix:

 • ex. prevedere.

În funcție de uzul literar actual, normele actuale recomandă o singură accentuare la cuvintele următoare:

 • adică;
 • aripă;
 • avarie;
 • caracter;
 • călugăriță;
 • doctoriță;
 • fenomen;
 • ianuarie;
 • lozincă;
 • miros;
 • regizor;
 • sever;
 • șervet;
 • unic.

La unele cuvinte se admit variante accentuale literare libere:

 • acatist / acatist;
 • anost / anost;
 • antic / antic;
 • gingaș / gingaș;
 • hatman / hatman;
 • intim / intim;
 • jilav / jilav;
 • penurie / penurie;
 • profesor / profesor;
 • trafic / trafic.

Accentul îndeplinește funcția de diferențiere semantică a cuvintelor formate din aceleași sunete (omografe):

 • acele (substantiv) – acele (adjectiv pronominal demonstrativ);

 • comedie – comedie;

 • companie-companie;

 • copii-copii;

 • încuie (prezent) – încuie (perfect simplu)


verbe la infinitiv, la conjugarea I:

a cânta, a lucra;  

verbe la infinitiv, conjugarea a II-a:

a avea, a prevedea;  

verbe la imperfect, persoana a III-a, singular:

bătea, privea;  

substantive nearticulate terminate la singular în
„-a” sau „ea”:

cafea, mama;

unele adjective împrumutate:

lila, grena.

Atenție!

 • În cuvintele articulate hotărât:
  • „cafeaua”, „cartea”, „-a” final nu este accentuat.
 • În unele cuvinte împrumutate,
  • „-a” final nu este accentuat: „carioca”, „coca-cola” etc.

verbe la perfect simplu,
persona a III-a singular:

el (se) plimbă,

el (se) urcă;

verbe la perfect simplu,
persona a III-a singular:

el (se) sperie,

el (se) încheie;  

verbe la infinitiv, la conjugarea a IV-a:

a citi,
a privi;  

verbe la perfect simplu, persona a III-a singular:

el adormi,
el privi;  

substantive și adjective împrumutate:

taxi,
kaki,
colibri;  

verbe la infinitiv,
la conjugarea a IV-a:

a coborî,
a hotărî;
 

Substantive și adjective neologice:

maro,
indigo;  

verbe la perfect simplu, persona a III-a singular:

el dădu,
ea făcu;


verbe la imperativ:

Condu!,
Redu!  


Substantivul atu:

Atenție la cuvinte cum sunt:
asiduu, ambiguu, continuu!

atu;

asiduu,
ambiguu,
continuu

 • acele (substantiv) – acele (adjectiv pronominal demonstrativ);
 • comedie – comedie;
 • companie-companie;
 • copii-copii;
 • încuie (prezent) – încuie (perfect simplu)

Ceai / ce-ai:  Vreau un ceai, te rog!  Ce-ai făcut?  
Deloc / de locNu am dormit deloc.El este de loc din București.
Decât / de câtNu am decât doi prieteni foarte buni.De cât timp ai nevoie?
Demult / de multDemult (cândva) erau mai puține mașini.Nu l-am mai văzut de mult timp.
Dinafară / din afarăȘtie poezia pe dinafară.Privite din afară, lucrurile sunt ușor de rezolvat.
Careva / care vaVa veni careva și cu noi.Mă interesează care va reuși.
Bine-crescut / bine crescutEste un om bine-crescut. (educat)Cozonacul este bine crescut.
Întruna / într-unaVorbește întruna. (fără oprire)A scris două pagini într-una.
Nicio / nici oNu a venit nicio fată.Nu am nici o casă, nici două.

Cacofonia – asociație neplăcută de sunete.

Exemple:  


Cacofonie  

Evitarea cacofoniei

Aceasta este barca care traversează lacul.

Aceasta este barca ce traversează lacul.

M-a ascultat la latină.  

M-a ascultat la limba latină.

Mama sa s-a dus la serviciu.

Mama ei s-a dus la serviciu.

Așa se explică că a întârziat.

Așa se explică faptul că a întârziat.

Îmi explică care este semnificația cuvântului.

Îmi explică semnificația cuvântului.

Prima masă este cea mai importantă.

Întâia masă este cea mai importantă.

Particularități fonetice

https://vimeo.com/648098622
 • se scrie și se pronunță a, e, i (nu ea, ă, â) –:
 • Conform DOOM 2, sunt corecte formele: așază, înșală, șade, șa, tânjală, așeza, înșela, jeli etc.;
 • Conform DOOM 3, sunt corecte ambele forme: așază / așează; înșală / înșeală; deșartă / deșeartă.

Substantive și adjective:

 • ă: fruntașă, plajă etc.;
 • a: fruntașa, plaja;
 • e: fruntașe, plaje;

Verbe:

 • a: înfățișa, angaja;
 • ează: înfățișează, angajează;
 • ă: înfățișăm, angajăm;
 • e/-eze: să înfățișeze, să angajeze, să îngrașe;
 • i: sfârși, îngriji;
 • ea, –easă: sfârșea, îngrijească;

Sufixe:

 • ar: coșar, birjar;
 • ământ: legământ;
 • ăreasă, –ărie: gogoșărie, birjărie;
 • ător: înfricoșător;
 • eală: tânjeală, greșeală;
 • ean: clujean, someșean;
 • ească: strămoșească, vitejească.

 • Cuvântul „înfățișează
  • verb derivat de la adverbul „fățiș”, derivat, la rândul lui, de la substantivul „față”.
  • Așadar, „ș face parte din sufix și este urmat de „-ează”.

 • În cuvântul „așază
  • ș” se află în rădăcină și de aceea este urmat de „a”: așază.
 • A se lăsa pe tânjală (substantiv, „j” se află în rădăcină, deci este urmat de „a”)
 • Substantivul „tânjeală” este derivat de la „a tânji” și primește „-eală”.
 • începutul cuvântului se scrie mereu cu oa:
  • oală, oase, oaste;

 • după consoană se scrie și se pronunță oa:
  • coală, doar, moară;

 • după vocală se scrie oa când alternează cu o:
  • curios / curioasă, respectuoasă / respectuos;

 • după vocală se scrie ua când alternează cu uă:
  • piua / piuă, ziua / ziuă.
 • înainte de p și b se scrie m sau n:
  • ambiție, imposibil;

 • se scrie și se pronunță ș în cuvintele împrumutate din germană sau asimilate acestora:
  • ștrand, ștachetă, ștecăr;

 • se scrie și se pronunță s în cuvintele împrumutate din alte limbi decât limba germană:
  • scenă, spray, stofă, staff, stand etc.;

 • în derivatele cu sufixul des, consoana s devine z înaintea unor cuvinte care încep cu o vocală sau cu una dintre consoanele: b, d, g, v, m, n, l, r:
  • dezamăgit, dezbate, dezdoi, dezgoli, dezvălui, dezmoșteni, dezlega, dezrădăcina etc.;

 • înaintea consoanelor b, d, g, j, v se va scrie și se va pronunța z:
  • zbor, brazdă, a izgoni, izbucni, zvânta.
  • Excepții:
   • derivatele cu trans:
    • transborda, transversal
   • și unele împrumuturi recente:
    • aisberg (DOOM 2) / iceberg (DOOM 3), disident (DOOM 2) / disident, dizident (DOOM 3), glasvand, premisă etc.

 • în derivatele cu –nic, se păstrează vocala finală a rădăcinii:
  • casă – casnic; groază – groaznic.

 • Dacă există concordanță între scriere și pronunțare la finalul cuvântului, atunci adăugăm articolul hotărât sau desinența de plural fără cratimă.
  • Ex.: weekend / weekendul, weekenduri; job / jobul, joburi; trend /  trendul, trenduri; airbag / airbagul, airbaguri; item /  itemul, itemuri  etc.

 • Dacă nu există concordanță între scriere și pronunțare la finalul cuvântului, atunci se folosește cratima, pentru a lega desinența de plural sau articolul hotărât de cuvânt.
  • Ex.: mouse / mouse-ul, mouse-uri; show / show-ul, show-uri; site/site-ul, site-uri  etc.
 • cuvintele terminate în „-y” primesc articol / desinență de plural astfel:
  • conform DOOM 2: hobby-ul / hobby-uri
  • conform DOOM 3: hobbyul / hobbyuri
https://vimeo.com/648100685
Lasă un comentariu

Lasă un comentariu