fbpx
FONETICA
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
SINTAXA
ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE
RECAPITULĂRI FINALE
Subiecte de admitere date la poliție, jandarmi, drept în anii anteriori | grile gramatică limba română

Definiții și tipuri de sunete

Definiții

= studiază sunetele produse de vocea umană.
= cea mai mică unitate sonoră din care sunt alcătuite cuvintele.
= semnul grafic care notează un sunet.

Tipuri de sunete

A, E, I, O, U, Ă, Â, Î


+ pot forma singure o silabă;

+ într-o silabă există, în mod obligatoriu, o singură vocală;

+ se pronunță intens.
E, I, O, U


+ nu pot forma singure o silabă;

+ se pronunță mai slab decât vocalele


Exemplu: iar [ĭ a r]
B, K, B, K, Č (ce, ci), K’ (che, chi), D, F, G, Ğ (ge, gi), G’ (ghe, ghi), H, J, L, M, N, P, R, S, Ș, T, Ț, V, Z.

+ nu pot forma singure o silabă;

+ se rostesc cu ajutorul unor vocale.

Exemple de sunete

CuvântDespărțire în silabe Vocale Semivocale Consoane
casă ca-să a, ă

(pot fi doar vocale, formează singure o silabă)
—- c, s
iarbă iar-băa, ă

(pot fi doar vocale, nicioadată semivocale)
ĭ (nu formează singur o sialbă) r, b
zmeu zmeue

(se pronunță mai intens)
ŭ (se pronunță mai slab) z, m
intra in-trai

(formează singur o silabă)

a
(poate fi doar vocală, formează singur o silabă)
—- n, t, r
Lasă un comentariu

Lasă un comentariu