fbpx
FONETICA
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
SINTAXA
ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE
RECAPITULĂRI FINALE
Subiecte de admitere date la poliție, jandarmi, drept în anii anteriori | grile gramatică limba română

Valorile literelor și ale sunetelor

Vocale & Semivocale

Litera Valoarea foneticăPronunțareaCondiții Exemple
AVOCALĂ[a]întotdeaunaapă
[apă]
Litera Valoarea foneticăPronunțareaCondiții Exemple
ĂVOCALĂ[ă]întotdeaunaapă
[apă]
Litera Valoarea foneticăPronunțareaCondiții Exemple
ÂVOCALĂ[î]în interiorul cuvintelor  (cu exceptia celor care încep cu î și sunt derivate cu prefix, sau a celor compuse în care al doilea element începe cu î).română [română]

1. VOCALĂ E [e]

după consoană mere
[m e r e]
la început de cuvânt sau de silabă, mai ales în neologisme elev
[e l e v]

2. DIFTONG E [ĭe]

la început de cuvânt, în pronume personale și formele verbului a fiel [ĭel]
ești [ĭești]
eram [ĭeram]

3. SEMIVOCALĂ E [ĕ]

+ a, o după consoană deal [d ĕ a l]
pleosc [p l ĕ o s k]

4. SEMIVOCALĂ E [ĭ]

+ a la început de cuvânt și de silabă, în cuvinte vechi ea [ĭ a]
aceea [a – č e – ĭ a]

5. LITERĂ AJUTĂTOARE E [ Ø]

în grupurile ce, che, ge, ghe,
când în silaba respectivă există o vocală (a, o)
ceară
[č a r ă]
service [s e r v i s]

1. VOCALĂ

[i] după consoană fir [f i r ]
[i]la sfârșitul cuvântului când este accentuat după consoană +l,r auzi [a u z i]
acri [acri]
[i] la început de silabă + consoană + vocală în hiatinimă [inimă]
Ion [i-on]

2. SEMIVOCALĂ

[ĭ] în diftongi iar [ĭar]
copii [copiĭ]
[ĭ] în triftongi iau [ĭau]

3. I „SOPTIT” (asilabic, afonizat)

[i] după consoane, la sfârșit de cuvânt pomi [pomi]
[i] în câteși-, fieși-, oareși-, ori– + consoană câteșitrei [cîteșitrei]

4. LITERĂ AJUTĂTOARE

[Ø]în grupurile ci, chi, gi, ghi când în silaba respectivă există o vocală (a, u, o)cioc [čoc]

VOCALĂ Î [î]

la inițială de cuvânt înger
la sfârșit de cuvânt urî
cuvintele care încep cu î și sunt derivate cu prefix neînțeles
cuvintele compuse în care al doilea element începe cu î bineînțeles
în interiorul unor nume de persoane   Rîpeanu

1. VOCALĂ O [o]

după consoană dor [d o r]
la început de silabă om [o m]

2. SEMIVOCALĂ

[ŏ] + a după consoană coasă [kŏasă]
[ŭ] +a la început de silabă oară [ŭară]

1. VOCALĂ

[u] după consoană dur [d u r]
[u] la început de silabă urs [urs]

2. SEMIVOCALĂ

[ŭ] în diftongi au [aŭ]
[ŭ] în triftongi beau [beaŭ]
[ŭ] în unele împrumuturi din franceză alură [alűră]
ecru [ecrű]

1. VOCALĂ

[i] la sfârșit de silabă Baconsky [bakonsk`i]
[i] la început de cuvânt ytriu [itriu]
[i] în interiorul cuvântului Byck [bik]

2. SEMIVOCALĂ

[ǐ] urmat de o vocală yankeu  [ǐankeu]

Consoane

Sunt prezentate doar consoanele care au valori fonetice multiple. Restul sunt consoane care se pronunță întotdeauna cum se scriu.

1. CONSOANĂ H [h]

În cele mai multe situații haină [haină]

2. LITERĂ AJUTĂTOARE H [Ø]

În grupurile che, chi, ghe, ghi

În substantivul propriu Theodor
chel [k`el]

1. DOUĂ CONSOANE

[cs] în cuvinte cum ar fi xerox, fix xerox [cserocs]
[gz] în cuvinte cum ar fi exact, examen exact [egzact]

w

1. CONSOANĂ W [v]

înainte de vocală (cu excepția unor anglicisme) watt [vat]

2. SEMIVOCALĂ W [ŭ]

înainte de vocală (în anglicisme) western [ŭestern]
înainte de h+vocală white-spirit [ŭaitspirit]
la final de cuvânt show [șoŭ]

3. VOCALĂ W [u]

(deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română)

la inițială de cuvânt + ee,
(h)i (în câteva anglicisme)
weekend [uǐkend]
whiskey [uǐski]

3. LITERĂ AJUTĂTOARE

în cuvinte împrumutate din altă limbăcopywriter [copiraităr]

Corespondența dintre litere și sunete

Exemplu:

masă [m a s ă ]  
4 litere 4 sunete

,

     

 • ce, ci  [č]
 • ge, gi [ğ]
 • che, chi [K´]
 • ghe, ghi [g´]

1. le poate corespunde un sunet dacă

 • sunt urmate de o vocală: ceas [čas]
 • nu formează singure o silabă: arici [arič]

2. le pot corespunde două sunete dacă

 • sunt urmate de o consoană: cer [čer]
 • formează singure o silabă: ajunge [ajunğe]

[cs]: axă [acsă]


[gz]: examen [egzamen]

 • notează două sunete (semivocala și vocala e) în cuvinte cum ar fi: „el” /iel/, „eu”/ieu/, „dumneaei”/dumneaiei/.

Watt / vat/, hobby / hobi/ etc.

de reținut!

În cuvinte cum ar fi

 • cercei,
 • ghiocei,
 • chei,
 • liceu,

accentul cade pe silaba care conține grupurile

 • ce,
 • ci,
 • ge,
 • gi,
 • che,
 • chi,
 • ghe,
 • ghi.

De aceea, sunetele e și i, din aceste silabe, sunt vocale.

Atenție! Conform Dicționarului de științe ale limbii (Angela Bidu-Vrânceanu), „e” și „i” au dublu statut, de literă ajutătoare și vocală în cuvinte precum: chin, ghete, ager, ci etc.

ATENȚIE! 

ETAPE pentru a afla câte litere și sunete sunt într-un cuvânt:

 1. Despărțim cuvântul în silabe;
 2. Transcriem fonetic cuvântul;
 3. Numărăm literele din cuvântul despărțit în silabe;
 4. Numărăm sunetele din cuvântul transcris fonetic.

Dacă vizualizați de pe mobil, pentru a vedea tabelele de mai jos în întregime, este nevoie să le glisați în lateral.

Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
cercer[čer]33eč, r 
 • Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.
 • E este vocală pentru că grupul ce este urmat de o consoană.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
gineregi-ne-re[ğinere]66i, e, eğ, n, r
 • Cuvântul are 3 silabe, deci vor fi 3 vocale.
 • I este vocală pentru că grupul gi este urmat de o consoană.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
cearăcea-ră[čară]54a, ăč, re
 • Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.
 • E este literă ajutătoare pentru că grupul ce este urmat de o vocală.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
geanăgea-nă[ğană]54a, ăğ, ne
 • Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.
 • E este literă ajutătoare pentru că grupul ge este urmat de o vocală.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
chinchin[k’in]43ik’, nh
 • Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.
 • I este vocală pentru că grupul chi este urmat de o consoană.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
ghemghem[g’em]43eg’, mh
 • Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.
 • E este vocală pentru că grupul ghe este urmat de o consoană.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
cheamăchea-mă[k’amă]64a, ăk’, mh, e
 • Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.
 • E este literă ajutătoare pentru că grupul che este urmat de o vocală.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
gheațăghea-ță[g’ață]64a, ăg’, țh, e
 • Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.
 • E este literă ajutătoare pentru că grupul ghe este urmat de o vocală.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
cerceicer-cei[čerčei]66e, eič, č
 • Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.
 • E este vocală în ambele silabe.
  • În prima silabă, grupul ce este urmat de o consoană.
  • În a doua silabă, e din grupul ce este accentuat și atunci formează cu semivocala i un diftong descendent.
Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoare
axăa-xă[aksă]34a, ăk,s
 • Litera X notează două consoane.
Lasă un comentariu

Lasă un comentariu